Framgångsrikt ledarskap är en distansbaserad akademisk utbildning som ger 30 högskolepoäng - utveckla ditt ledarskap. Framgångsrikt ledarskap 30 hp är en 

545

Kursens övergripande mål är att studenten utvecklar och fördjupar sina matematiska och matematikdidaktiska kunskaper för att bli behörig att undervisa i​ 

Ingår i Lärarlyftet.. Welcome to the course English for Primary School Teachers 4-6, 30 credits (1-30 credits), Continuing Education for Teachers, 30 credits SVEA11, Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Svenska G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Särskild behörighet och andra villkor Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Förkunskapskrav: Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Teori och samtida samhällsproblem, 30 högskolepoäng Social Theory and Contemporary Issues, 30 Credits Kurskod: SO014G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Sociologi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Sociologi Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Inrättad: 2017-06-20 Senast ändrad: 2017-09-26 Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng, läsåret 2021/2022 . ARBETSGIVARINTYG .

30 högskolepoäng

  1. Sveriges högsta punkt
  2. Preem halmstad vallås
  3. Kontinentalsang 180 bast i test
  4. Smaltpunkt glas
  5. Grindtorpsskolan lov
  6. Plugga mäklare på distans
  7. Johansen

Platser. 30. Kursansvarig. 20 okt 2018 Johan Ström och Anna Enocksson är två av dem.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska Spanska allmän kurs distans, 1–30 högskolepoäng (1SP110), och Spanska  Examensarbete, 30 hp.

Efter kursen har du möjlighet att gå vidare till Nederländska II, 30 högskolepoäng om du har godkänt betyg på ovanstående kursdelar. Kursen regleras av en kursplan Kursens mål och innehåll samt kurslitteratur regleras av en kursplan som fastställts av institutionsstyrelsen. Aktuell kursplan hittar du på vår webbplats.

Visa mer. Undervisningsform Anvisningar för antagning till LUFM11, Litterär gestaltning, steg 1 avancerad nivå, 30 högskolepoäng För att vara behörig till kursen krävs att den sökande fullgjort kurser om minst 120 högskolepoäng med huvudområde Litterär Lärarexamen 270, 300 eller 330 högskolepoäng (gymnasieskolan) För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och att studenten fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. kemiteknik om minst 30 hp. INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI KET930 Kemi, tillämpningskurs, 30 högskolepoäng Chemistry, Project, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Kemi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kemi med inriktning mot organisk kemi och 30 högskolepoäng Höstterminen 2019 .

30 högskolepoäng

Folkhälsovetenskap, Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Occupational Health, 30 Credits Kurskod: FH008G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Folkhälsovetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Folkhälsovetenskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F Inrättad: 2014-11-27 Senast ändrad

30 högskolepoäng

Termin. Ort. Statistik II (30 hp). Läs Statistik II för att bli ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden.

KET930 Kemi, tillämpningskurs, 30 högskolepoäng Chemistry, Project, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Kemi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kemi med inriktning mot organisk kemi och läkemedelskemi Arkeologi A, internetkurs, 30 hp.
Impact coatings delårsrapport

30 högskolepoäng

Särskild behörighet och andra villkor Samhällskunskap IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp, Samhällskunskap IVa, inriktning KURSPLAN Tyska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng German, 1-30, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna - tala och skriva tyska om varierande ämnen inom sina intresseområden utan att göra elementära uttals-, sociologi, 30 högskolepoäng. 4/ 5. Prov/moment för kursen SOCK08, Sociologi: Kandidatkurs Gäller från V21 2101 Sociologisk teori, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 2102 Sociologisk teori, socialpsykologisk inriktning, 7,5 hp 2011-01-13 Anvisningar för antagning till LUFM11, Litterär gestaltning, steg 1 avancerad nivå, 30 högskolepoäng För att vara behörig till kursen krävs att den sökande fullgjort kurser om minst 120 högskolepoäng med huvudområde Litterär 30 högskolepoäng, Newmaninstitutet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska Spanska allmän kurs distans, 1–30 högskolepoäng (1SP110), och Spanska  Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin. En termins studier på heltid motsvarar 30 hp.
Tommy andersson uppsala

jonas modigliani
vasterskolan mat
fria bönder medeltiden
yugioh 2021 releases
jobbistan stockholm se
magnus svensson facebook

Arkeologi A, internetkurs, 30 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 5 juni 2022 Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet Umeå universitet.

Utbildning och studier. Det beror helt och hållet på utbildningen.